کمپ‌ آن

کانون دانشجویان زرتشتی چهل‌و‌یک سال اردو‌ی دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور را با هدف افزایش روابط عمومی، بالا بردن آگاهی علمی، فرهنگی، ورزشی، فنی و هنری، ایجاد روحیه اجتماعی، افزایش حس مسئولیت پذیری و آموزش نظم و کارتیمی برگزار می‌کرده‌است. با ادامه‌ یافتن همه‌گیری ویروس کرونا برای دومین سال متوالی نمی‌توانیم اردو‌ی دانش آموزان زرتشتی […]

بیشتر بخوانید